Innkalling årsmøte


Tid:  torsdag 9. februar 2017, kl. 1745

Sted: Tromsø Museum (i Rotunden) Lars Thøringsvei 10, Tromsø

Dagsorden

  1. Åpning av årsmøtet
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning Årsberetning 2016 (vedlegg)
  4. Godkjenning Årsregnskap 2016 (vedlegg)
  5. Orienteringer, bl.a. om Akademiets deltakelse i nyoppretting Mohn-pris (vedlegg)
  6. Statuttendring, om innvalg av ‘institusjonsmedlemmer’ (vedlegg)
  7. Orientering om Fondsmidlene, Årlig rapport Kometen, Nord-Norges forskningsfond (2 vedlegg)
  8. Valg av nytt styremedlem (vedlegg)
  9. Innvalg av nye medlemmer (vedlegg)
  10. Eventuelt

Comments are closed.