Lokale forhandlinger 2016

I slutten av august vil det sendes ut informasjon til våre medlemmer. Har du ikke mottatt epost, så er du kanskje ikke registrert med riktig arbeidsgiver i medlemsregisteret til din forening. Har du skiftet jobb? Det kan være årsaken.

Ta kontakt med våre tillitsvalgte dersom du har spørsmål

På Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det lagt ut en rekke dokumenter om årets oppgjør, samt et brev som er sendt til virksomhetene med informasjon om årets oppjør.

Campustillitsvalgte

CampusI forbindelse med fusjonen har vi nå etablert en ordning med campustillitsvalgte. De campustillitsvalgte skal representere alle våre medlemmer på de ulike campusene. Fra Akademikerne har vi foreløpig oppnevnt følgende personer:

  • Campus Narvik, Asbjørn Førlie, IT-avdelinga, NITO
  • Campus Harstad, Thomas Gressnes, Økonomi, organisasjon og ledelsesutdanning, Samfunnsøkonomene
  • Campus Alta, Yngve Engkvist, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Samfunnsviterne

Asbjørn Førlie er i tillegg fellesrepresentant for alle ansatte ved Campus Narvik i campusrådet.