Campustillitsvalgte

CampusI forbindelse med fusjonen har vi nå etablert en ordning med campustillitsvalgte. De campustillitsvalgte skal representere alle våre medlemmer på de ulike campusene. Fra Akademikerne har vi foreløpig oppnevnt følgende personer:

  • Campus Narvik, Asbjørn Førlie, IT-avdelinga, NITO
  • Campus Harstad, Thomas Gressnes, Økonomi, organisasjon og ledelsesutdanning, Samfunnsøkonomene
  • Campus Alta, Yngve Engkvist, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Samfunnsviterne

Asbjørn Førlie er i tillegg fellesrepresentant for alle ansatte ved Campus Narvik i campusrådet.