Styret ved Akademikerne UiT

I forbindelse med fusjonen er vårt styre utvidet med to personer fra campus Harstad og campus Narvik. I 2016 har vi også en representant for Norges Farmaceutiske Forening i vårt styre og en representant for Norsk psykologforening. NITO har også valgt  ny leder, og han er nå del av vårt styre.

Akademikerne UiTs styre består for tiden av:

Styret

Illustrasjonsfoto: To personser fører en samtale: Colorbox.com

 • Rådgiver Siri Johnsen, hovedtillitsvalgt, Samfunnsviterne (50% frikjøp)
 • Universitetslektor Arne Gjengedal, nestleder, Tekna (50% frikjøp)
 • Overingeniør Tore Lindberg Åbodsvik, styremedlem/hovedtillitsvalgt NITO (30% frikjøp)
 • Rådgiver Geir-Bjarne Solborg Bendiksen , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Juristforbundet
 • Førsteamanuensis Espen Sirnes , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Samfunnsøkonomene
 • Førsteamanuensis Gro Østli Eilertsen, styremedlem, Leger i vitenskapelige stillinger, Legeforeningen
 • Universitetslektor Dag Rørbakk, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Norsk lektorlag
 • Stipendiat Leif R. Rønning, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Den norske veterinærforening
 • Førsteamanuensis Marit Waaseth, Norges Farmaceutiske Forening (også plasstillitsvalgt for NFF på Institutt for farmasi)
 • Universitetslektor Eva Therese Næss, Norges psykologforening (også plasstillitsvalgt for NFP på Institutt for psykologi)
 • Førsteamanuensis Dag-Hugo Coucheron, styremedlem, Tekna/representant for vitenskapelige stillinger
 • Førsteamanuensis Gabor Sziebig, styremedlem, campus Narvik
 • Førstelektor Thomas Gressnes, styremedlem, campus Harstad