Lokale forhandlinger 2016

I slutten av august vil det sendes ut informasjon til våre medlemmer. Har du ikke mottatt epost, så er du kanskje ikke registrert med riktig arbeidsgiver i medlemsregisteret til din forening. Har du skiftet jobb? Det kan være årsaken.

Ta kontakt med våre tillitsvalgte dersom du har spørsmål

På Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det lagt ut en rekke dokumenter om årets oppgjør, samt et brev som er sendt til virksomhetene med informasjon om årets oppjør.