Styret ved Akademikerne UiT

Den 18.1.2017 ble det avholdt valg i Akademikerne UiT. Siri Johnsen har gått av som leder, og Arne Gjengedal er ny hovedtillitsvalgt for Akademikerne. Følgende utgjør styret i Akademikerne UiT:

Styret

Illustrasjonsfoto: To personser fører en samtale: Colorbox.com

 • Universitetslektor Arne Gjengedal, hovedtillitsvalgt, Tekna
 • Rådgiver Øyvind Hjuring Mikalsen, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Samfunnsviterne
 • Styremedlem NITO, på valg
 • Rådgiver Geir-Bjarne Solborg Bendiksen , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Juristforbundet
 • Førsteamanuensis Espen Sirnes , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Samfunnsøkonomene
 • Førsteamanuensis Gro Østli Eilertsen, styremedlem, Leger i vitenskapelige stillinger, Legeforeningen
 • Universitetslektor Dag Rørbakk, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Norsk lektorlag
 • Stipendiat Leif R. Rønning, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Den norske veterinærforening
 • Førsteamanuensis Marit Waaseth, Norges Farmaceutiske Forening (også plasstillitsvalgt for NFF på Institutt for farmasi)
 • Universitetslektor Eva Therese Næss, Norges psykologforening (også plasstillitsvalgt for NFP på Institutt for psykologi)
 • Stipendiat Mette Talseth Solnørdal, styremedlem, Econa
 • Førsteamanuensis Gabor Sziebig, styremedlem, campus Narvik
 • Førstelektor Thomas Gressnes, styremedlem, campus Harstad
 • For tiden ingen styremedlem, campus Alta