Avtaler og politikk

Lokale avtaler og dokumenter

Logo Inkluderende arbeidslivHer har vi laget en oversikt over en rekke relevante dokumenter som du som ansatt ved UIT Norges arktiske universitet bør ha tilgang til. Du må logge inn på HR-portalen for å til gang til dem. Om lenkene er endret, så søk etter dokumentet i portalen.

Akademikernes policydokumenter

Illustrasjonsfoto: Bunke med papirer, Colorbox.com

Disse gir grunnlaget for vårt Lokale Akademikersamarbeid. Det er også gitt retninglinjer for hvordan slikt samarbeid kan foregå.

Lønnssamtalen

Medarbeidersamtalen

Statlige avtaler

Dersom du leter etter Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen i Staten eller andre relevante avtaler/lovverk, så kan du besøke departementets side om «Lønns- og personalpolitikk».