Kategoriarkiv: informasjon

Lokale forhandlinger 2016

I slutten av august vil det sendes ut informasjon til våre medlemmer. Har du ikke mottatt epost, så er du kanskje ikke registrert med riktig arbeidsgiver i medlemsregisteret til din forening. Har du skiftet jobb? Det kan være årsaken.

Ta kontakt med våre tillitsvalgte dersom du har spørsmål

På Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det lagt ut en rekke dokumenter om årets oppgjør, samt et brev som er sendt til virksomhetene med informasjon om årets oppjør.

Medlemsmøte lønnsoppgjøret og fusjonsarbeidet

Vi inviterer med dette våre medlemmer til et informasjonsmøte om lønn og fusjon fredag 5. juni kl 1315-1445.

Campus Alta: Møterom 1031
Campus Tromsø: Auditorium 3, Hus 6, Teorifagbygget

Agenda:

 • Informasjon om fusjonsarbeidet 2015 v/ Bjarte Toftaker, leder av fusjonssekretariatet og Ellen Karoline Dahl, representant for de ansatte ved UiT i Rektorrådet.
 • Informasjon om lønnsoppgjøret 2015 v/ hovedtillitsvalgt Siri Johnsen
 • Eventuelt

Påmelding innen torsdag 4. juni kl 15 på denne siden

Kontaktperson: Hovedtillitsvalgt Siri Johnsen

Styret ved Akademikerne UiT 2015

Hvis du trenger å ta kontakt med noen av de hovedtillitsvalgte i Akademikerne ved UiT, så har du oversikten her:

Styret

Illustrasjonsfoto: To personser fører en samtale: Colorbox.com

 • Rådgiver Siri Johnsen, hovedtillitsvalgt, Samfunnsviterne (50% frikjøpt)
 • Universitetslektor Arne Gjengedal, nestleder, Tekna (30% frikjøpt)
 • Senioringeniør Thilo Bubek, styremedlem/hovedtillitsvalgt NITO (20% frikjøpt)
 • Rådgiver Geir-Bjarne Solborg Bendiksen , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Norges juristforbund
 • Førsteamanuensis Espen Sirnes , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Samfunnsøkonomene
 • Førsteamanuensis Gro Østli Eilertsen, styremedlem, Leger i vitenskapelige stillinger, Legeforeningen
 • Universitetslektor Dag Rørbakk, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Norsk lektorlag
 • Stipendiat Leif R. Rønning, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Den norske vetrinærforening
 • Førsteamanuensis Dag-Hugo Coucheron, styremedlem, Tekna/representant for vitenskapelige stillinger

Lokale forhandlinger høsten 2014

Informasjon om lokale forhandlinger høsten 2014 vil bli publisert på disse sidene så snart det foreligger en spesifisert tidsplan.

Om årets resultat
Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,98 prosent fra lønnstrinn 54 fra 1. mai, samtidig som det er satt av en pott på 1,75 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. august. Oppgjøret har en ramme på 3,3 prosent. Forhandlingene skal være gjennomført innen 31. oktober 2014.

Du kan lese mer om årets lønnsoppgjør i staten på Akademikerne sine hjemmesider.

Fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø

Fra og med 1. august 2013 fusjonerer Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Akademikerne har lokallag ved begge institusjoner og vi vil i perioden fram til fusjonen delta på felles informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter, samt bidra i arbeidsgrupper, undergrupper og faglige komiteer der det er aktuelt.

De frikjøpte tillitsvalgte deltar i felles IDF-møter. I tillegg har vi følgende representanter i de ulike gruppene:

Informasjon om fusjonen blir lagt ut fortløpende her: http://uit.no/fusjonen