Kategoriarkiv: Uncategorized

Campustillitsvalgte

CampusI forbindelse med fusjonen har vi nå etablert en ordning med campustillitsvalgte. De campustillitsvalgte skal representere alle våre medlemmer på de ulike campusene. Fra Akademikerne har vi foreløpig oppnevnt følgende personer:

  • Campus Narvik, Asbjørn Førlie, IT-avdelinga, NITO
  • Campus Harstad, Thomas Gressnes, Økonomi, organisasjon og ledelsesutdanning, Samfunnsøkonomene
  • Campus Alta, Yngve Engkvist, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Samfunnsviterne

Asbjørn Førlie er i tillegg fellesrepresentant for alle ansatte ved Campus Narvik i campusrådet.

Lønnsforhandlinger ved UiT 2014

Fristene for å sende inn lønnskrav er passert, og det er ikke lenger mulig å sende inn krav. Lønnsforhandlingene vil finne sted i slutten av oktober, og alle som har søkt om lønnsøkning vil få informasjon om resultatet av forhandlingene når protokoll for forhandlingene er klar.

Ta kontakt med din forhandlingsleder, dersom du  har spørsmål:

Frikjøpte tillitsvalgte april-desember 2013

I perioden 1. april 2013 til og med 31. desember 2013 vil følgende tillitsvalgte representere Akademikernes medlemmer på sentrale informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter

Siri Johnsen er i permisjon for å utføre vervet som nestleder av Samfunnsviterne, samt være omstillingstillitsvalgt for Akademikerne i stat.