Norges Farmaceutiske Forening

Farmaceutenes nettsideNorges Farmaceutiske Forening (NFF) er fag- og profesjonsforeningen for alle farmasøyter uansett arbeidssted. NFF er hele profesjonens talerør mot samfunnet, myndigheter og andre helseaktører.

Foreningen er høringsinstans på vegne av farmasøytene i offentlige høringer. Vi representerer farmasøytene i ulike råd og utvalg som oppnevnes av det offentlige, og i en rekke styrer og organer innen norsk farmasi.

Farmaceutene er i statlig sektor tilsluttet Akademikerne. Vi har totalt 170 medlemmer i statlig sektor på landsbasis (1.1.2015).