Juristforbundet

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for norske jurister.
Forbundets visjon er at medlemmene skal være en garanti for rettssikkerheten i samfunnet.

Juristforbundet har 20 475 medlemmer på landsbasis (1.1.2016).

Juristforbundet

Tillitsvalgt ved UiT

Tillitsvalgt for Juristforbundet ved UiT er Geir-Bjarne Solborg Bendiksen

Plasstillitsvalgt på Det juridiske fakultet ved UiT er Svein Kristian Arntzen