Legeforeningen

Legeforeningens logoDen norske legeforenings formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Den norske legeforening har 32 308 medlemmer på landsbasis (1.1.2016).

http://legeforeningen.no/