Norsk lektorlag

Til Norsk lektorlags nettsiderNorsk Lektorlag arbeider for at særlig høy kompetanse og lang utdanning skal verdsettes høyere. Utdanning på mastergradsnivå lønnes relativt lavt i Norge, og dette gjelder spesielt for offentlig sektor.

Når akademisk arbeidskraft over lang tid tilbys dårligere lønns-og arbeidsvilkår, svekkes kunnskapsarbeidets status, og dette rammer igjen både utdannings- og forskningsinstitusjonene. Uten et meget godt utdanningssystem blir alle ambisjoner om et fremtidsrettet, kunnskapsbasert næringsliv tomt prat.

Norsk lektorlag har 5 227 medlemmer på landsbasis (1.1.2015.)