Naturviterne

Til Naturviternes nettsiderNaturviterne er fagforening for akademikere med
naturvitenskapelig utdanning og kompetanse.

Naturviternes formål er:

  • arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser bl.a. gjennom å tilby medlemsfordeler
  • synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning.

Naturviterne er partipolitisk uavhengig og har 6 641 medlemmer på landsbasis (1.1.2016).

Naturviternes visjon er å bli det naturlige førstevalg for naturvitere med hjerte for bærekraft.