NITO

nitoNITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med mer enn 80 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.
I statlig sektor forhandler Akademikerne Stat for NITO, og NITO er derfor med i Akademikernesamarbeidet ved UiT selv om foreningen ikke er medlem av Akademikerne.

Hvem kan bli medlem?

Personer med en teknologisk utdanning fra norsk universitet/høgskole eller tilsvarende utenlandsk utdanning eller personer med annen teknologisk utdanning (videregående skole / teknisk fagskole, med tilleggsutdanning) kan søke om medlemskap i NITO.

Klikk på logoen for å komme til nettsiden til NITO