Norsk psykologforening

Til Norsk psykologforenings nettsiderNorsk Psykologforening er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge og er tilsluttet Akademikerne. Vi skal ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser og bidra til å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet. Som forening har vi forpliktet oss til å fremme anvendelse av vitenskapelig basert psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand den har behov for og krav på.

Norsk Psykologforening har 8 574 medlemmer å landsbasis (1.1.2016).

Psykologforeningen har for en plasstillitsvalgt på Institutt for psykolog; Eva Therese Næss. Dersom du ikke arbeider ved instituttet, så kan du også ta kontakt med Akademikernes hovedtillitsvalgt Siri Johnsen representerer Norsk psykologforening ved UiT på sentralt plan.