Samfunnsøkonomene

Samfunnsøkonomenes logoSamfunnsøkonomene er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for deg som har høyere eksamen i samfunnsøkonomi fra universitet eller høyskole.

Samfunnsøkonomene har 2 317 medlemmer på landsbasis (1.1.2016).