Samfunnsviterne

SamfunnsviternelogoSamfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremme deres økonomiske og faglige interesser. Organisasjonen er landsdekkende og partipolitisk uavhengig.

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og tilsluttet Akademikerne. Samfunnsviterne har 11 545  medlemmer på landsbasis (per 01.01.16) og opplever fremdeles en god medlemsutvikling.

På UiT Norges arktiske universitet har vi i overkant av 90 medlemmer fordelt på flere campuser og innenfor både teknisk/administrative og vitenskapelige stillinger.

Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne
– hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Hvem kan bli medlem?

Det er din utdannelse som avgjør medlemskap i Samfunnsviterne. I Samfunnsviterne opptas personer med høyere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdannelse – mastergrad eller hovedfag i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.

Samfunnsviterne tilbyr medlemskap for yrkesaktive, studenter, pensjonister og medlemmer som er arbeidssøkende eller i permisjon.

Tillitsvalgte ved UiT

Hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne/hovedtillitsvalgt for Akademikerne: Øyvind Hjuring Mikalsen
E-post oyvind.h.mikalsen@uit.no
Telefon: 

Plasstillitsvalgt for Samfunnsviterne/Akademikerne ved Fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning: Kristian Osnes Aambø

Varatillitsvalgt for Samfunnsviterne ved Fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning: Kirsten Katharina Barton Holiman

Plasstillitsvalgt for Samfunnsviterne/Akademikerne i Administrasjonen: Øyvind Hjuring Mikalsen

Lokallaget Samfunnsviterne UiT er del av Akademikerne UiT
og fylkesavdelingen for Samfunnsviterne i Troms