Tekna

Tekna logoTekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har 70 092 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser (1.1.2016).

Personer med en utdanning på master-/hovedfagnivå innen naturvitenskap og teknologi er medlemsberettiget i Tekna. Studenter som planlegger en slik utdanning, kan bli studentmedlemmer. De som er i ferd med å gjennomføre en doktorgrad søker opptak som ordinært medlem med kontingentreduksjon.

Tillitsvalgt ved UiT

Leder i Tekna UiT:  universitetslektor Arne Gjengedal