Møter ved UiT

Illustrasjonsfoto: Dame sitter bak en bunke papirer, Colorbox.com

Styrene ved UiT legger ut sine sakspapirer direkte på nett. Du kan følge med hva som skjer på følgende sider (se gjerne nederst på siden):

I hovedsak vil det foregå informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter) noen dager i forkant av Universitetstyremøtene. Ta kontakt med oss dersom du har noen innspill.

Fakultene gjennomfører også lokale IDF-møter, der plasstillitsvalgte fra fagforeningene deltar.