Tillitsvalgte

Styret

Illustrasjonsfoto: To personser fører en samtale: Colorbox.com

 • Universitetslektor Arne Gjengedal, hovedtillitsvalgt, Tekna
 • Rådgiver Øyvind Hjuring Mikalsen, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Samfunnsviterne
 • Styremedlem NITO, på valg
 • Rådgiver Geir-Bjarne Solborg Bendiksen , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Juristforbundet
 • Førsteamanuensis Espen Sirnes , styremedlem/hovedtillitsvalgt, Samfunnsøkonomene
 • Førsteamanuensis Gro Østli Eilertsen, styremedlem, Leger i vitenskapelige stillinger, Legeforeningen
 • Universitetslektor Dag Rørbakk, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Norsk lektorlag
 • Stipendiat Leif R. Rønning, styremedlem/hovedtillitsvalgt, Den norske veterinærforening
 • Førsteamanuensis Marit Waaseth, Norges Farmaceutiske Forening (også plasstillitsvalgt for NFF på Institutt for farmasi)
 • Universitetslektor Eva Therese Næss, Norges psykologforening (også plasstillitsvalgt for NFP på Institutt for psykologi)
 • Stipendiat Mette Talseth Solnørdal, styremedlem, Econa
 • Førsteamanuensis Gabor Sziebig, styremedlem, campus Narvik
 • Førstelektor Thomas Gressnes, styremedlem, campus Harstad
 • For tiden ingen styremedlem, campus Alta

 Campustillitsvalgte Akademikerne

 • Campus Narvik, Asbjørn Førlie, IT-avdelinga, NITO
 • Campus Harstad, Thomas Gressnes, Økonomi, organisasjon og ledelsesutdanning, Samfunnsøkonomene
 • Campus Alta, for tiden ingen tillitsvalgt

Plasstillitsvalgte Akademikerne

 • Administrasjonen, Johanne Størkersen, IT-avdelinga, NITO, hovedtillitsvalgt. I tillegg møter Øyvind Hjuring Mikalsen, Avdeling for utdanning, Samfunnsviterne og er Svetlana Viktorovna Olsen, rådgiver på Avdeling for økonomi, Econa
 • Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Kristian Osnes Aambø, Institutt for kultur og litteratur, Samfunnsviterne. Varatillitsvalgt er Anita Evensen, seksjon for utdanningstjenester, Tekna
 • Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, for tiden ingen plasstillitsvalgt. Ta kontakt med hovedtillitsvalgt Siri Johnsen ved spørsmål
 • Det helsevitenskapelige fakultet, Gro Østli Eilertsen, Institutt for klinisk medisin, Legeforeningen. Bisittere/vara: Dag-Hugo Coucheron, Institutt for medisinsk biologi, Tekna. Marit Waaseth, Norges Farmaceutiske Forening, Institutt for farmasi og Marit Arnes, Instiutt for medisinsk biologi, NITO
 • Det juridiske fakultet, for tiden ingen tillitsvalgt
 • Universitetsbibilioteket, for tiden ingen tillitsvalgt
 • På øvrige fakulteter/enheter er Akademikerne representert gjennom primærforeningene

 Arbeidsmiljøutvalget

 • I perioden 1.8.2016 – 31.7.2018 har Akademikerne oppnevnt Ole Martin Loe, Juristforbundet, som sin representant i AMU. For mer informasjon om øvrige representanter, referater mm, se HR-portalen.

 Tilsettingsråd

Lenkene er til HR-portalen. Dersom noen ikke fungerer, gjør et søk i portalen.