Hvordan bli deltaker

Akkurat nå er vi på utkikk etter barn som blir snart 18 måneder, som kan delta i vårt prosjekt om imitasjon (se prosjektbeskrivelse her). Vi har gjennomført en pilotstudie, hvor vi har utprøvd forskjellige leker, for å finne ut hva som passer best i vår setting. Nå er tekstmaterialet ferdig og klart til å bli brukt i vår første studie. I denne studien ønsker vi å invitere 42 barn i alderen 18 måneder til å delta.

I ulike forskningsstudier er det forskjellige faktorer som kontrolleres for, dette for at grupper som sammenlignes i slike studier skal være mest mulig «like». I denne studien må disse kriteriene være innfridd for å kunne delta: fødselsvekt mellom 2500-4500 gram, født minst i 37. svangerskapsuke og barnet må være friskt. Barnet kan ikke være diagnostisert med sensoriske, motoriske eller nevrologiske forstyrrelser.

Om du er interessert i å delta og ditt barn er mellom 12-18 måneder gammelt, kan du kontakte Solveig Flatebø eller Linda Johansen via e-post (solveig.flatebo@uit.no eller ljo096@post.uit.no), og de vil foreslå et møtetidspunkt nært barnet ditts 18-måneders «bursdag». Du kan også kontakte dem dersom du har noen praktiske spørsmål tilknyttet studien. Dersom du har spørsmål om bakgrunnen til studien, kan du kontakte Gabriella Óturai (gabriella.oturai@uit.no).