Impressum

UiT Norges arktiske universitet er ansvarlig for websiden. Ansvarlig for innholdet og forfatter av tekstene er Gabriella Óturai. Tekstene har blitt oversatt av Solveig Flatebø. Bildene på siden «Labens medlemmer» er hentet fra medlemmers egne private samlinger, imens de øvrige er tatt av Cordian Riener og Gabriella Óturai på laben. Alle rettigheter er forbeholdt.