Impressum

UiT Norges arktiske universitet er ansvarlig for websiden. Ansvarlig for innholdet og forfatter av tekstene er Gabriella Óturai. Tekstene har blitt oversatt av Solveig Flatebø. Bildene har blitt tatt av Cordian Riener. Alle rettigheter er forbeholdt.