Våre prosjekt

I vårt første prosjekt på laben undersøker vi imitasjon hos 18−måneder gamle barn. Ved hjelp av ulike typer tester finner vi ut mer om de forskjellige prosessene involvert i denne fascinerende atferden. Kanskje har du lagt merke til at barn liker å kopiere det andre gjør: eksempelvis at de rører i en lekekasserolle når du holder på med matlaging, at de vil gjøre alt søsknene deres gjør, eller at de kopierer andres ansiktsuttrykk. Denne kopieringsatferden, som kalles for imitasjon, er i de tidligste årene en av de viktigste læringsprosessene. Imitasjon muliggjør at barn både kan lære raskt og effektivt om den sosiale og materielle verden rundt seg.

Ved å studere barns imitasjon i ulike settinger på laben, så kan vi finne ut hvordan de tolker andre personers handlinger, hvordan den sosiale konteksten påvirker hva de lærer og hvor mye de husker fra hva de har sett tidligere. Forskningsfunn fra studier med barn i vanlig utviklingsforløp beriker vår kunnskap om menneskelig utvikling, og bygger grobunnen for anvendt forskning – som eksempelvis vil være fordelaktig for intervensjonsprogrammer for spesifikke utviklingsforsinkelser. Prosjektet vårt heter “Mot en tidlig påvisning av forsinkelser i sosial-kognitiv utvikling – Et nytt batteri av imitasjonstester”, og støttes av Helse Nord (HNF1390-17). Personvernombudet for forskning (NSD) og Den forskningsetiske komité ved Institutt for psykologi har godtatt prosjektet.

I prosjektet er det to separate, men liknende studier: Studie 1 med oppstart januar 2018 og Studie 2 med oppstart høsten 2018. Hovedforskjellen mellom disse studiene er at man i Studie 1 besøker BabyLab kun én gang, imens man i Studie 2 besøker laben to ganger.