Kontakt

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: bygdtilby@ism.uit.no

Studien gjennomføres av:

Senter for samisk helseforskning
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Leave a Reply