Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

Ann Ragnhild Brodersted – Dr.med, MD, forsker, overlege.

Prosjektleder, Senter for samisk helseforskning

 

 

Marita Melhus – Cand. Scient. i statistikk.

Overingeniør, Senter for samisk helseforskning

 

 

Bent-Martin Eliassen – PhD

Post doc, Senter for samisk helseforskning

 

 

Kjetil Sørlie – Cand.act.

Demograf, Norsk institutt for by og regionforskning

 

 

 

Samarbeidspartnere:

Jon Todal – professor – Samisk Høyskole

Per Selle – professor – Universitetet i Bergen

Tidligere medarbeidere:

Anne Karen Hætta