Jeg ønsker å delta

I mars 2014 mottok omlag 13 000 personer invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen.

Har du fått en forespørsel i posten om å delta i studien vår? Vi har invitert en bestemt gruppe personer ved hjelp av Folkeregisteret for å få et best mulig datagrunnlag. Du som inviteres er

  • født mellom 1950-1975, du bodde som 15-åring i en av de utvalgte distriktskommunene, og i dag er du folkeregistret i en bykommune.
  • eller du er sønn eller datter til en av disse personene.

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å fylle ut spørreskjemaet på papir eller på internett.

Det er dessverre ikke mulig å delta i studien dersom man ikke har fått en skriftlig forespørsel fra oss i posten.

Det er frivillig å delta i studien, og alle opplysninger om deg er anonymisert og vil ikke kunne spores tilbake til deg når resultatene av studien publiseres.

Les mer om personvern her.