Biennale

Annet hvert år arrangeres CandiData biennalen i forbindelse med generalforsamlingen.

Hovedarrangementet under biennalen er et faglig seminar på formiddagen, som også inkluderer lunsj. Seminaret har typisk et hovedtema, som bestemmes av styret i samråd med medlemmene. Medlemmer og ikke-medlemmer inviteres til å holde foredrag innenfor valgte tema.

På kvelden er det bankett med integrert generalforsamling og utdeling av Den Gyldne Bug.