Den Gyldne Bug

I forbindelse med CandiData Biennalen annet hvert år, deles CandiDatas eminente pris “Den Gyldne Bug” ut under banketten på kvelden.

Medlemmene av CandiData får anledning til å nominere kandidater til prisen, eneste kravet er at de nominerte må være medlemmer av CandiData. Utover dette kravet setter vedtektene til CandiData ingen begrensninger.

Det er styret i CandiData som til syvende og sist avgjør hvem av de nominerte som skal motta prisen.

“Den Gyldne Bug” er en vandrepris, og er rett og slett en vakker forgyllet bug (en stor ekte kakerlakk) montert på et kretskort satt i glass og ramme.

Nedenfor er en komplett oversikt over alle prisvinnerne, samt en kort begrunnelse for tildelingen:

Årstall Navn Begrunnelse
1989 Trond Schjefstad Den første med hovedfag fra instituttet
1991 Sigmund Akselsen Den føste med doktorgrad fra instituttet
1993 Magnar Antonsen For arrangementsledelse under EurOpen
1995 Randi Karlsen Første kvinne med doktorgrad fra instituttet
1998 Terje Wold For sin etablerer virksomhet
2000 Knut Skog Første professor ved instituttet
2002 Bjørn Arne Kanck For sitt bidrag til utvikling av IT-basert næringsliv i nord
2004 Willy Jensen For sitt bidrag til oppbygging av IFI fra 1972 til 1989
2006 Dag Johansen For sitt arbeid med Fast og søkemotorer
2008 Tor-Arne Bellika For sitt arbeid med fri programvare og åpen kildekode
2010 Otto Anshus For sitt engasjement og synlighet av IFI i media
2012 Bjørn Engum For sitt bidrag til opprettelsen av NST i Tromsø
2014 Åge Kvalnes For sitt bidrag til INF-1100 Innføring i Programmering
2016 Tore Brox-Larsen For sitt engasjement og bidrag til IFI gjennom åtte år som instituttleder
2018 Maria Wulff Hauglann For sitt engasjement og bidrag til rekruttering av nye studenter til IFI