Generalforsamling

CandiDatas generalforsamling avholdes annet hvert år, i forbindelse med biennalen og banketten på kvelden.

Generalforsamlingen velger et styre på 5 personer, inkludert leder og vararepresentanter. Det velges også revisor og valgkomitè. Styret skal virke til neste generalforsamling.