Om CandiData

bugCandiData er en alumniforening for Institutt for Informatikk ved UiT – Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

CandiData ble stiftet 3. november 1988 som et resultat av jubileumsfesten i forbindelse med feiringen av den 50ende kandidaten uteksaminert ved datidens Seksjon for Datafag, Universitetet i Tromsø.

Foreningen CandiData skal ha et faglig og sosialt formål. Hovedarrangementet for foreningen er CandiData Biennalen som arrangeres annet hvert år i januar (fredagen før Tromsø Internasjonale Filmfestival).

CandiData skal bidra til samhold og kontakt mellom kandidatene som er uteksaminert med en informatikkgrad fra Universitetet i Tromsø.