Styret

Leder
Ida Jaklin Johansen, Adisoa, Tromsø (2016 – 2020)

Kasserer
Erlend Graff, Pexip, Oslo (2016 – 2020)

Medlemmer
Bjørn Fjukstad, Dips, Bodø (2016 – 2020)
Eva Henriksen, Tromsø (2018 – 2022)
Ashenafi Zenabe Woldaregay, IFI, UiT, Tromsø (2018 – 2022)

Valgkomitè
Ida Jaklin Johansen (2018 – 2020)
Erlend Graff (2018 – 2020)
Bjørn Fjukstad (2018 – 2020)

Revisor
Kai-Even Nilssen, IFI, UiT (2018 – 2020)