Archive

Forskningssatsing på den menneskelige faktor

Prosjektet har mål om å etablere et senter som skal bidra til å sette enda større fokus på utfordringer ved ferdsel i brattere snødekket terreng. Gjennom prosjektet skal kunnskapsgrunnlaget styrkes gjennom forskning og bidra til kompetanseheving innen snøskred. Satsingen har både en forskningsdimensjon der målet er å utvikle et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen menneskelige faktorer Read More

Vi deltar på ISSW 2016 (International Snow Science Workshop)

ISSW er sesongens  store møteplass for alle som jobber med snø. I år går arrangementet av stabelen i Breckenridge i Colorado i USA 3.-7.oktober. Kompetansesenteret er representert ved Carsten Rolland, Bjørn Michaelsen, Sigmund Andersen, Markus Landrø og Espen Nordahl. Vi skal ha to posterpresentasjoner for å gi en generell presentasjon av senteret samt vise hvilke Read More

Skredseminarer

Generelt: Vi vil i sesongen arrangere skredseminarer i en litt uformell setting der vi inviterer ressurspersoner til å holde foredrag om aktuelle tema tilknyttet snøskred med påfølgende debatt og samtale. Seminarene vil foregå på SNN Scene på Studenhuset Driv i Tromsø og starter kl.19.00. Inngang fra Storgata gjennom kafeen. NB: Vi gjør oppmerksom på at baren på Read More

Blogg om snøskred

Her vil vi invitere aktuelle personer til å komme med betraktninger rundt tematikk snøskred i alle sine fasetter. Følg med.