Archive

Forskningssatsing på den menneskelige faktor

Prosjektet har mål om å etablere et senter som skal bidra til å sette enda større fokus på utfordringer ved ferdsel i brattere snødekket terreng. Gjennom prosjektet skal kunnskapsgrunnlaget styrkes gjennom forskning og bidra til kompetanseheving innen snøskred. Satsingen har både en forskningsdimensjon der målet er å utvikle et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen menneskelige faktorer Read More

Vi deltar på ISSW 2016 (International Snow Science Workshop)

ISSW er sesongens  store møteplass for alle som jobber med snø. I år går arrangementet av stabelen i Breckenridge i Colorado i USA 3.-7.oktober. Kompetansesenteret er representert ved Carsten Rolland, Bjørn Michaelsen, Sigmund Andersen, Markus Landrø og Espen Nordahl. Vi skal ha to posterpresentasjoner for å gi en generell presentasjon av senteret samt vise hvilke Read More

Skredseminarer våren 2017

Generelt: Vi vil i sesongen arrangere skredseminarer i en litt uformell setting der vi inviterer ressurspersoner til å holde foredrag om aktuelle tema tilknyttet snøskred med påfølgende debatt og samtale. Mer info om skredseminarene finner du på hjemmesiden vår: http://site.uit.no/care/ Seminarene vil foregå på SNN Scene på Studenhuset Driv i Tromsø og starter kl.19.00. Inngang fra Storgata Read More

Nyansettelser: Forskere i sporet

Etter i et års tid bare å ha vært bemannet med prosjektleder på permanent basis er to personer nå på vei inn i senteret. 2 stillinger ble i sommer utlyst; en doktorgradsstipendiat og en førsteamanuensis. Ansettelsesintervju er gjennomført og sier de aktuelle ja takk til tilbudet vil vi få på plass to meget kompetente personer Read More

Blogg om snøskred

Her vil vi invitere aktuelle personer til å komme med betraktninger rundt tematikk snøskred i alle sine fasetter. Følg med.