Forskningssatsing på den menneskelige faktor

Prosjektet har mål om å etablere et senter som skal bidra til å sette enda større fokus på utfordringer ved ferdsel i brattere snødekket terreng. Gjennom prosjektet skal kunnskapsgrunnlaget styrkes gjennom forskning og bidra til kompetanseheving innen snøskred.

Satsingen har både en forskningsdimensjon der målet er å utvikle et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen menneskelige faktorer knyttet til snøskredproblematikk, og en helhetlig og samlende dimensjon der målet er å bidra bredt i skredforebyggende arbeid. De fleste skredulykker skyldes menneskelige feil og derfor vil hovedfokuset i forskningssatsningen være på den menneskelige faktor.

Forskingsplanen er tilgjengelig  her

 

Prosjektplan / Project plan/description for PhD-project at the UiT Avalanche Science Centre
This is an example of how to organise the project plan/description and which topics to include. By using this template you ensure that all required elements are included in the project description. You are, however, free to deviate from this template and, if desired, submit an even more detailed description.

You find the plan here

 

Kommentarer er stengt.