Archive

Hvem risikerer å havne i et snøskred?

Når et menneske blir drept i et snøskred er det en tragedie, både for den enkelte, for dennes familie, og for samfunnet. Ja, det er faktisk en tragedie for samfunnet også, fordi at det går glip av en person som ville ha kunnet bidra på forskjellige måter i framtiden. I tillegg så forårsaker skredulykker kostnader Read More

Blogg om snøskred

Her vil vi invitere aktuelle personer til å komme med betraktninger rundt tematikk snøskred i alle sine fasetter. Følg med.