Forskere i sporet

Vi er i ferd med å ansette flere folk.

Etter et år med bare prosjektleder som fomelt  hovedansatt er det nå like før vi blir flere. Vi har gjennomført ansettelsesintervju for en doktorgradsstipendiat og en førsteamanuensis. Tilbudsbrev er på vei ut til disse.

Sier de ja er vi sikret at par meget kompetente folk som vil bli primus motorer for å gå igang med forskningssatsingen på senteret.

Så nå er vi på vei mot vår visjon om 0 omkomne i snskred i Norge

Kommentarer er stengt.