Sustainable diverse cities: Innovation in integration Blog

Millionstøtte til byforskning på UiT

Forskningsrådet støtter et forskningsprosjekt ved UiT om nye måter å drive integrering på. Prosjektet «Innovasjoner i integrering» er ett av seks som nådde opp i tildelingen. – Vi er veldig godt fornøyd med å...