Korpus

 

Korpus (datasamling) av nordsamisk barnespråk

I dette underprosjektet skal vi utvikle et korpus (datasamling) av nordsamisk barnespråk. Det skal tas lydopptak av barn i hverdagslige sammenhenger. Disse opptakene skal så transkriberes, og det transkriberte materialet blir da til et korpus eller datasamling.

Dette korpuset skal bestå av spontantale mellom individuelle barn og en av foreldrene eller av vår assistent, tatt opp i lekesituasjoner og andre hverdagslige sammenhenger (for eksempel ved måltider, stell, og lignende).

Forskerne vil bruke det innsamlede materialet til å undersøke spesifikke fenomener i barnas språkutvikling, for derved å finne ut mer om hva som er typiske trekk for språkutvikling hos nordsamiske barn.

Hva innebærer deltakelse:

Til dette underprosjektet søker vi etter foreldre, som har barn mellom  1,5 – 5,5 år.

Vi søker etter samiske familier som har samisk som hjemmespråk (og i første omgang aller helst samiske enspråklige familier), som kan følge korpus-prosjektet av DASAGO over en lengre periode, helst i to til tre år.

Som deltakende familie vil det bli tatt jevnlige lydopptak av barnet ditt (enten administrert av dere foreldre eller en av våre prosjektmedarbeidere, etter avtale):

Hvor ofte tas det opptak:

  • barn under 2,5 år: 30 min. i uka
  • barn mellom 2,5-4 år: 45 min. to ganger i måneden
  • barn over 4 år: 45 min. en gang i måneden