Presentasjonar frå European Dataverse Workshop 2020

Presentasjonane frå European Dataverse Workshop 2020 er no publiserte i eit nytt nummer av Septentrio Conference Series: https://doi.org/10.7557/scs.2020.2.  

Universitetet i Stavanger har oppretta UiS Open Research Data i DataverseNO

Universitetet i Stavanger har oppretta UiS Open Research Data i DataverseNO
DataverseNO ønsker Universitet i Stavanger velkommen som partnerinstitusjon. Med institusjonssamlinga UiS Open Research Data kan UiS nå tilby egne forskere en infrastruktur som øker sjansen for flere siteringer, gjør forskninga mer synlig, og fremmer kompetanse på åpen forskning.

European Dataverse Workshop 2020

UiT Noregs arktiske universitet skal arrangera ein Dataverse-workshop 23.-24. januar 2020. Meir informasjon finn du her: https://site.uit.no/dataverseno/european-dataverse-workshop-2020/.  

Kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering

RDA i Noreg og UiT Noregs arktiske universitet skal arrangera eit kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering. Dato: 20.-21. januar 2020 Stad: UiT, Tromsø Meir informasjon finn du på RDA i Noreg si nettside. Vi tilrår dette kurset for alle som kuraterer forskingsdata (i DataverseNO). Set av datoen allereie no!  

Gratulasjoner til Høgskolen i Innlandet!

De to første datasett er nå publisert i høgskolens institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata – INN Open Research Data; Nacey, Susan; Greve, Linda; Johansson Falck, Marlene, 2019, “Replication Data for: Linguistic metaphor identification in Scandinavian”, https://doi.org/10.18710/925GNY, DataverseNO og Nacey, Susan; Krennmayr, Tina; Dorst, Aletta G.; Reijnierse, W. Gudrun, 2019, “Replication Data for: What the MIPVU protocol ...

Universitet i Bergen har oppretta sitt eige arkiv for opne forskingsdata i DataverseNO

Universitet i Bergen har oppretta sitt eige arkiv for opne forskingsdata i DataverseNO
DataverseNO ønskjer Universitet i Bergen velkome som partnarinstitusjon. Med eige institusjonelt arkiv for opne forskingsdata – UiB Open Research Data – kan UiB no tilby eigne forskarar ein infrastruktur som aukar sjansen for fleire siteringar, gjer forskinga deira meir synleg, og fremjar kompetanse på open vitskap.

Nytt fra DataverseNO – mars 2019

DataverseNO-familien begynner å bli stor – nå med 7 partnerinstitusjoner – og vi vil derfor benytte denne kanalen for å nå alle superbrukere og kontaktpersoner, samt andre som kan ha interesse av å følge med på det som skjer i denne tjenesten, gjennom et nyhetsbrev. Vi har ingen fast plan for hvor ofte vi kommer ...

Nord universitet har oppretta eget arkiv for åpne forskningsdata i DataverseNO

Nord universitet har oppretta eget arkiv for åpne forskningsdata i DataverseNO
DataverseNO sier velkommen til Nord universitet som partnerinstitusjon. Med eget institusjonelt arkivet – NORD Open Research Data – for åpne forskningsdata kan de nå tilby egne forskere en infrastruktur som gir mulighet for flere siteringer, mer synlig forskning og økt kompetanse på åpen vitskap.

Høgskolen i Innlandet har oppretta eget arkiv for åpne forskningsdata i DataverseNO

Høgskolen i Innlandet har oppretta eget arkiv for åpne forskningsdata i DataverseNO
DataverseNO sier velkommen til Høgskolen i Innlandet som partnerinstitusjon. Med eget institusjonelt arkivet – INN Open Research Data – for åpne forskningsdata kan de nå tilby egne forskere en infrastruktur som gir mulighet for flere siteringer, mer synlig forskning og økt kompetanse på åpen vitskap.

Datasett #500 i DataverseNO – gratulasjon til NTNU Open Research Data

DataverseNO har fått sitt datasett #500, og vi gratulerer Carlos Aizprua (NTNU), Cesar Witt (University of Lille), Ståle Johansen (NTNU) og Diego Barba (Petroamazonas), som ble nummer 500 med sin arkivering av datasettet “Replication Data for: Cenozoic stages of forearc evolution following the accretion of a sliver from the Late Cretaceous-Caribbean Large Igneous Province (CLIP): ...