Environmental Waste Management Blog

Jasmine 0

Polartorskens egg og larver påvirkes av olje

Selv små mengder olje kan påvirke veksten til polartorsk og føre til misdannelser og død. Polartorsken er en nøkkelart i det arktiske økosystemet, og det finnes mange av den i fjordene rundt Svalbard. Arten...

Kari skirbekk 0

Vil tette kunnskapshull om sjødeponi

Gjennom å studere gamle sjødeponi lærer forskere hvordan den omstridte praksisen påvirker fjordsystemene våre. Kari Skirbekk er forsker og maringeolog ved UiT Norges arktiske universitet. Sammen med kollegene i prosjektet EWMA (Environmental Waste Management)...

ADCP 0

Oljemillioner gir unik kunnskap om havbunnen

Med penger fra oljebransjen har forskere fått boltre seg på havbunnen i Finnmark. De skal finne ut hvordan havbunnen påvirkes som følge av oljeboring og gruvedrift. Nrk har snappet opp arbeidet til EWMA og...

Njord Viking Photo Stian Røberg 0

Forskere gikk til bunns i Barentshavet

Havbunnen rundt seks oljeborehull på 450 meters dyp ble saumfart av geologer, mikrobiologer og havbunnsbiologer på forskningstokt betalt av oljeselskapet Eni Norge. Toktet ble gjennomført med supplybåten Njord Viking. Den er utstyrt med en...

0

Dialogues Kirkenes 2015

EWMA dialogseminar om mineralutvinning og avgang i fjorder i Kirkenes 10-12 november 2015 ble en sukksess. Med 39 deltagere, ble det et godt og betydningsfullt møte med gode faglige presentasjoner og samtaler.  Sigurd Rushfeldt direktør...

Morten Hald Dekan NT 0

Vitamininnsprøyting i Tromsø

Forskningsløft i Nord har vært en suksess for næringsliv og forskningsinstitusjoner i Tromsø. Nå ønsker universitetet nye og langvarige forskningssatsninger. Les artikkelen på: http://www.forskningsradet.no/prognett-nordsatsing/Nyheter/Vitamininnsproyting_i_Tromso/1254012731714

Jasmin-Nahrgang 0

Forskningspriset fransk fagbygger

Hun er egentlig spesialist på polartorskens liv og levnet på havbunnen i arktiske strøk, men kunne nok også disputert i kunsten å bygge nye bachelor- og masterkurs. Fra starten av var hun kanskje et...

0

Forskning gav millionkontrakt

EWMA-programmet ved Universitetet i Tromsø (UiT) får litt av æren for kontrakt i 100-millionersklassen til bedrifter fra Nord-Norge og Drammen. Les mer på: http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagename=nordsatsing%2FHovedsidemal&cid=1254012457877  

Enorm interesse for post.doc stillinger i EWMA 0

Enorm interesse for post.doc stillinger i EWMA

  Utlyste post.doc stillinger i EWMA periode II innen økotoksikologi, loklisert til Akvaplan-niva og UNIS, fikk gode søkertall. For stillingen ved Akvaplan var det totalt 86 formelt kvalifiserte søkere og 25 høyt relevante. Stillingen gikk...