Videoer

– Professor Antonella Sorace bruker 43 sekunder på å forklare hvorfor eksisterende fordommer mot tidlig flerspråklighet er feil.
– Professor Paolo Balboni bruker 65 sekunder på å fortelle hvorfor tidlig språklæring er bra fra et nevrologisk ståsted.
– Samtale om flerspråklighet på kanadisk TV med Ellen Bialystok, Laura Ann Petitto og Peter Gazzelone. Samtalen tar blant annet opp når det er best for et barn å lære flere språk, hvilke fysiologiske og kognitive effekter flerspråklighet har på en barnehjerne og en rekke andre forhold knyttet til flerspråklighet.
– La Professoressa Antonella Sorace illustra i vantaggi del bilinguismo in 7 minuti.
Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer.I denne videoen diskuterer Else Ryen og Hanne Gram Simonsen fra Senteret for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo fordelene og utfordringene ved å oppdra tospråklige barn i Norge.