Kontakt

Kontakt

Bjørg Evjen
Professor dr., prosjektleder Brennpunkt nord
Sesam – Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
UiT Norges arktiske universitet
+47 77 64 43 51
bjorg.evjen@uit.no

 

Hans-Kristian Hernes
Professor dr., prosjektleder Brennpunkt nord
Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
UiT Norges arktiske universitet
+47 77 64 56 02
hans-kristian.hernes@uit.no

 

Patrik Lantto
Professor dr., Professor II
Centrum för samisk forskning (Cesam) – Vaartoe
Umeå Universitet
+46 90 78 66 186
patrik.lantto@cesam.umu.se

Hildegunn Bruland
Kontorsjef
Sesam – Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
UiT Norges arktiske universitet
+47 77 64 55 35
hildegunn.bruland@uit.no

Bjørn Hatteng
Webmaster
Sesam – Senter for samiske studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
UiT Norges arktiske universitet
+47 77 64 55 75
bjorn.hatteng@uit.no

 

This post is also available in: English, Russian, Samisk