Illustrasjonsfoto fra Colourbox

Hva synes Norge om MOOC?

Regjeringen har nylig lagt ut en rapport om Massive Open Online Courses (MOOC). Den handler om hvordan MOOC har utviklet seg nasjonalt og internasjonalt. I tillegg handler den om hvilke støttesystemer må bygges rundt MOOC og hva MOOC betyr for Norge i et samfunnsperspektiv.

Del 2, som kommer sommeren 2014, skal si mer om hvordan Norge bør beholde seg til MOOC.

Her finner du rapporten: http://regjeringen.no/upload/KD/moocutvalgetsdelrapport.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *