Eksempel på en infographic

Nettbasert kurs om visual literacy og infographics

I går var semesterstart ved UiT. Mens dere fortsatt har fritid, kanskje dere vil bruke litt tid på å lære om visual literacy og infographics?

Visual literacy er som lesekyndighet, men fokuserer på å tolke bilder. Det vil si at man kunne “lese” bilder for å få informasjon. Visual literacy er nødvendig til tolking av infographics (og mye mer).

Infographics er en visuel representasjon av data. De kan gjøre store menger data mer oversiktelige og forståelige. Her finner du flere eksempler.

Interessert i å lære hvordan å lage “lesbare” bilder? På Adobe Education Exchange finnes det kurs om visual literacy og infographics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *