Illustrasjonsfoto fra Colourbox

Hva synes Norge om MOOC? (Del II)

I desember 2013 publiserte MOOC-utvalget den første delen av en rapport om MOOC i Norge. Tidligere i sommer kom den andre delen.

Den nyeste rapporten har jeg ikke lest ferdig enda, men den inneholder blant annet en kort historie av fleksibel læring i Norge og anbefalinger til regjeneringen og universiteter/høgskoler om hvordan å få til flere MOOC i Norge. God lesing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *