Laptop med e-bøker
Studenter ønsker seg blended learning. Å gjøre pensum digitalt er ett av flere mulige tiltak. Illustrasjonsfoto fra Colourbox.

Hva mener studenter og fagansatte om digitale verktøy?

Digital tilstand er en undersøkelse gjennomført av Norgesuniversitet (NUV) som tar for seg bruk av digitale verktøy blant universiteter og høgskoler i Norge. På sin jubileumskonferanse i begynnelsen av november, presenterte NUV en del av dataen de hadde samlet inn i årets undersøkelse. Programmet og opptak av foredrag fra konferansen er tilgjengelig på nettsiden til NUV.

Mye interessante data ble presentert på konferansen. Her er oppsummeringen min:

  • Økt bruk av digitale verktøy kommer mer inn i strategidokumenter, men er fortsatt avhengig av ildsjeler. MOOC er ikke noe særlig stort satsningsområde enda.
  • Ledere mener de fagansatte i større grad er involvert i valg og implementering enn det fagansatte selv mener er tilfellet. Kanskje delvis fordi det tilrettelegges mer for frivillige kurs, prosjekter, osv enn benyttes av fagansatte. Universitetet i Agder tilbyr frikjøp for å få ansatte med på kurs, men sliter uansett med å få dem med.
  • Studenter flest har laptop og smartphone uten at det er retningslinjer for bruk eller at fagansatte vet hvordan de skal utnyttes. Fagansatte ser på laptop og smartphone som distraksjoner. I følge Educause vil mange bruke devicer for å slå opp informasjon i undervisning.
  • Studenter forventer å lære hvordan å bruke digitale verktøy. De bruker veiledninger og venner til opplæring, men vil helst at faglæreren kan nok om verktøyet (og pedagogisk bruk) til å kunne lære dem hvordan å bruke det. 40% av ansatte og studenter svarte at de bruker et eller annet fagspesifikt verktøy.
  • Studenter ønsker seg blended learning. Det vil si at ansikt-til-ansikt settes fortsatt pris på, samtidig som de vil ha mulighet til å studere når og hvor de vil.
  • De fleste studentene vet ikke hva en MOOC er for noe. Veldig få har tatt en MOOC (og enda færre gjennomførte hele). Funnet er det samme i USA der man kunne ha tenkt seg at MOOC var mer populær grunnet lengre bruk og reklamering. MOOC er litte gran mer kjent hos ansatte.
  • For at digitale verktøy skal brukes på en bra måte i undervisning, må ansatte bruke de hyppig selv. 52% av ansatte vil ha obligatorisk opplæring i bruk av digitale verktøy.
  • Studenter fokuserer på tilgjengelighet når det gjelder digitale verktøy. Fagansatte fokuserer på pedagogisk bruk av verktøy. Fagansatte er særlig opptatt med å høre om andres erfaring med verktøyet før de prøver det selv.
  • Studenter vil ha flere strømuttak, men er godt fornøyd med trådløs dekning på campus.

NUV har lovet å gi ut en fullstendig rapport om undersøkelsen før jul.

Digital tilstand 2011 rapporten finner du her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *