Netop Vision Pro programvareekse

Erfaringer med Netop Vision Pro

I sommer installerte vi Netop Vision Pro på FutureLab-Mellomveien. Målet er å få til sentralstyring av alle sonene, uten å bruke masse penger på kabling.

Hva gjør Netop Vision Pro?

  • Vis skjermbilde fra presentasjonssonen på alle skjermene i gruppesonene
  • Vis skjermbilde fra en gruppesone på skjermen i presentasjonssonen
  • Annotering, musa som laserpeker, og andre verktøy som gir man digitale muligheter til å understreke noe på skjermen
  • Del et dokument fra presentasjonssonen til gruppesonene
  • Start en programvare på datamaskinene i gruppesonene
  • Stopp/begrens arbeid i gruppesonene ved å låse mus og tastatur, skjule all aktivitet på skjermen, eller låse nettleser
  • Ta kontroll av en gruppesone fra presentasjonssonen
  • Chat

Ovenfor er det beskrevet mange nyttige funksjoner, men vår erfaring er at Netop Vision Pro passer ikke helt inn i FutureLab. FutureLab-Mellomveien har 4 gruppesoner, og alle er lett synlig fra presentasjonssonen. Dessuten krever Netop Vision Pro at alle datamaskiner bruker samme nettverk og kobles sammen i programvaren på forhånd. I FutureLab tar studenter ofte med egne datamaskiner. Vi tror at Netop Vision Pro vil egne seg bedre til en tradisjonell datalab der læreren må holde oversikt over 20+ studenter og PC’er.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *