Voksne folk sitter rundt bord, noen står
Sesjon i Smia under Læringsfestivalen

Læringsarealer på NTNU

NTNU har et større prosjekt på gang for å prøve ut forskjellige typer læringsarealer. Oppgradering av rom og pilotering av forskjellige formater innegår i Campusprosjektet.

Under Læringsfestivalen ble det holdt en dobbel sesjon om team basert læring på det ene pilotrommet som heter Smia. Smia ligner på UiT sine FutureLab på Teorifagbygget og Mellomveien. Dette er kanskje ikke så rart siden vi er alle inspirert av konseptet som (tror jeg) stemmer fra University of Minnesota.

Smia har faste møbler, og rommet er delt inn i gruppesoner og en presentasjonssone. Man etterlyser mer fleksible møbler slik at rommet kan brukes til flere typer aktiviteter. Jeg fikk ikke tid til å besøke Sandkassa, men rommet skal være mer fleksibelt enn Smia. Smia har plass til 60 studenter fordelt over 8 grupper.

Noe som vi ønsket på våre FutureLab var mulighet til å sende presentasjonen fra en sone til alle de andre. Siden rommene ikke skal brukes til tradisjonelle foredrag vil vi ikke ha et stort lerret. Men vi vil tilrettelegge for korte foredrag der alle ser på samme materiale. Dette har de fått til i Smia, men det koster. Jeg venter på en god, billig, digital løsning, som ikke krever masse kabling.

Rommet kan tilrettelegge for aktiv læring, men det er fortsatt avhengig av aktiviteter som underviseren legger opp til. (En presentasjon av det jeg lærte om team basert læring (i Smia) kommer i egen bloggpost.) Alle lærere ved NTNU kan booke Smia, men det må bli godkjent av en liten komité. Målet med komiteen er å sjekke at lærere som bruker Smia vil faktisk tilrettelegge for aktiv læringsaktiviteter. På denne måten sikrer de seg at Smia ikke blir brukt som auditorium. Støttes!

Få en 360-graders omvisning av Smia på deres nettside.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *