Voksne folk sitter rundt bord, noen står

Læringsarealer på NTNU

NTNU har et større prosjekt på gang for å prøve ut forskjellige typer læringsarealer. Oppgradering av rom og pilotering av forskjellige formater innegår i Campusprosjektet. Under Læringsfestivalen ble det holdt en dobbel sesjon om team basert læring på det ene pilotrommet som heter Smia. Smia ligner på UiT sine FutureLab på Teorifagbygget og Mellomveien. Dette er kanskje Read More

Styringspanelet til det ene aktivt læringsklasserom

Studiebesøk til Gøteborg universitet

For noen uker siden deltok jeg på nettverkstreffet til Rum för aktivt lärande ved Universitetet i Gøteborg. Dagens aktiviteter er oppsummert på nettsiden til nettverket. Du kan også laste ned presentasjonen som vi startet dagen med.

Hvordan “undervise” på FutureLab?

FutureLabs utforming er basert på andre aktiv læringsklasserom. Sånn sett skal man ikke undervise der. Rommet tilrettelegger for gruppearbeid (og korte presentasjonsøkter). Når jeg holder kurs på FutureLab er det programvarer som står på programmet. Grunnkurset i InDesign, for eksempel, varer i tre timer og er opp i fire oppgaver og tid til en pause. Før Read More

Bibilioteklokale der hyllene har blitt fjernet. I stedet er det arbeidsplasser for studenter.

Bibiliotekets lokaler – det nye klasserommet?

Retningslinjer hos universitetsbiblioteket ved UiT tilsier at digitale dokumenter prioriteres. Hvis det finnes digitialt, kjøpes det digitalt. Resultatet er at den digitale samlingen vokser og papirdokumenter gradvis fases ut. Da jeg var i Trondheim denne uka for Læringsfestivalen fikk jeg omvisning av biblioteket på NTNUs realfagsbygget. NTNU prioriterer også digitale dokumenter, og dette har en effekt Read More

aktiv læringsklasserom ved Ball State University

Interaktive læringsområder ved Ball State University

Ball State University i USA forsker på hvordan det er å undervise i det de kaller for “interactive learning spaces”. De har to rom med forskjellige innredninger: media:scape og Node. Studenter sier at de føler mer engasjert ved å bruke disse to klasserom, men karakterene deres blir ikke nødvendigvis bedre sier en sammendrag av forskningen.

Webinar om fleksible rom for læring

Det svenske nettverket for IT i høyere utdanning har annonsert et webinar om læreres erfaringer med fleksible rom for læring. Webinaret er gratis, men du må melde deg på innen 12. februar.

Stort lerret, smartboard, bord og stoler.

Befaring til Uppsala universitet

Denne uka fikk jeg en kjempehyggelig og lærerik omvisning av flere aktive læringsklasserom ved Uppsala universitet (UU). UU har et “laborativa lärosalen” som er et funksjonell utstillingsvindu for hvordan å anvende teknologi i undervisning. Her kan man prøve seg på Smartboard, Catchbox og ClickShare, med mer. Det går an å åpne opp hele rommet eller skille Read More

Gruppesdiskusjoner stående ved rundt bord. Stor skjerm på veggen. Bruk av whiteboard.

Film om aktiv læring

Kilde: Rum För Aktivt Lärande Flere film fra symposiet “Rum för aktivt lärande” Uppsala i 2014.

Skissetegning til ProLab

ProLab er et moderne klasserom i storskala

Hvis man fordoblet FutureLab ville man få et rom som ligner mye på ProLab ved Høgskolen i Oslo og Akershus. ProLab har 8 gruppesoner og brukes til gruppebasert undervisning. For å sikre seg at alle kan se innhold som presenteres, finnes det flere store skjermer langs veggene. Tengel-bloggen foreslår følgende bruk av rommet: Introduser problemet Read More

Klasserom med gruppearbeid og whiteboard på veggen.

Mange spennende læringsarenaer ved Harvard

Forrige uke skrev jeg om SciBox ved Harvard universitet. Tydeligvis er Scibox en av mange spennende læringsarenaer på campus. Harvard har så mange rom som er interessant i et pedagogisk eller teknologisk perspektiv at Harvard Initiative for Learning and Teaching (HILT) arrangerte fire hele dager med rom på Harvard som tema. Arrangementet ble kalt Learning Read More