Home

Prosjektet får fart

I november har GDPR-prosjektet sendt ut forespørsler om prosjektgruppemedlemmer til utvalgte avdelinger og fakulteter. Samtidig har det gått ut generell informasjon om prosjektet inkludert en anmodning om kontaktpersoner og en “advarsel” om at enheten kan komme til å måtte

Nøkkeldokumenter og nettsider om GDPR

GDPR – personvernforordningen trer i kraft i Norge fra og med 25. mai 2018, og er omtalt på en rekke nøkkeldokumenter og nettsider. Her er noen av de viktigste!

Under bygging

Hei, du har nå snublet over det som kommer til å bli informasjonssider for UiTs prosjekt om innføring av GDPR – General Data Protection Regulation, som er en ny personvernforordning. Forordningen trer i kraft 25. mai 2018. Mer kommer.